Deprecated: Required parameter $slide follows optional parameter $blank in /customers/8/d/f/vaxjofriaforskola.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/admin/includes/plugin-update.class.php on line 2976 Deprecated: Required parameter $slider follows optional parameter $blank in /customers/8/d/f/vaxjofriaforskola.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/admin/includes/plugin-update.class.php on line 2976 Deprecated: Required parameter $access_token follows optional parameter $item_count in /customers/8/d/f/vaxjofriaforskola.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 68 Deprecated: Required parameter $access_token follows optional parameter $item_count in /customers/8/d/f/vaxjofriaforskola.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 85 Deprecated: Required parameter $current_photoset follows optional parameter $item_count in /customers/8/d/f/vaxjofriaforskola.se/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/external-sources.class.php on line 1431 Förskola – Växjo Fria Förskola

Torparängens Förskola


Med en förskola som är byggd helt i trä och med en fantastisk natur runt hörnet, vill vi ha fokus på hållbar utveckling och därigenom ta vårt ansvar för kommande generationer.

- Såväl inne- som utemiljön på förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Där vi vill inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.
- I vårt arbete med hållbar utveckling vill vi skapa förståelse för hur våra olika val i vardagen kan bidra till en bättre miljö, som tex att cykla till och från förskolan.
- Vi arbetar för att skapa lust till ett fysiskt aktivt liv. Genom möten med inspirerande miljöer och aktiviteter väcker vi barnens intresse för idrott, motion och friluftsliv.
- Vi arbetar gärna utomhus. Våra äldre grupper kommer att tillbringa mycket tid utanför förskolans lokaler. Att arbeta utanför förskolans lokaler betyder för oss att vi ser hela Växjö som en resurs. Vi ser Växjös naturområden, lekplatser, idrottsanläggningar m.m. som fantastiska möjligheter och förflyttar oss gärna med hjälp av kollektivtrafiken.
- Lekmiljöer inomhus och utomhus ska vara inbjudande för barnens kreativitet och skapande.
- Vi väcker intresse för goda matvanor genom att laga näringsrik och varierad kost i vårt eget kök. Vi strävar efter att till så stor del som möjligt använda ekologiska råvaror från närområdet. Menyerna planeras i harmoni med säsongens tillgångar.
- Vårt arbetssätt ska hjälpa barnen att förstå vikten av levnadsvanor som samspelar med naturen. Tanken på hållbarhet är viktig för oss.
- Vi arbetar aktivt under hela dagen för att utveckla ett nyanserat och brett ordförråd hos barnen.
- Pedagoger och andra vuxna använder själva ett vårdat och nyanserat språk, samt stävjar olämpligt språkbruk.