Det här är vi

Torparängens Förskola slog upp sina portar augusti 2019, där avdelningen Björken var först ut med att öppna. Nu är också avdelningarna Linden, Eken och Almen öppna.

Såväl inne- som utemiljön på förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Där vi vill inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Vi tillämpar Växjö kommuns regler, avgifter och kösystem. För att söka plats till vår förskola gå in på Växjö kommuns hemsida här.

Vår historia

...