Det här är vi

Växjö Fria förskola slog upp sina portar augusti 2019, där avdelningen Björken var först ut med att öppna. Nu är också avdelningarna Linden, Eken och Almen öppna.

Såväl inne- som utemiljön på förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Där vi vill inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Vi tillämpar Växjö kommuns regler, avgifter och kösystem. För att söka plats till vår förskola gå in på Växjö kommuns hemsida här.

Vår historia

Växjö Fria Gymnasium slog upp sina portar i augusti 2001. Från början hette skolan Växjö Fria Vårdgymnasium då man endast erbjöd Vård- och omsorgsprogrammet. Första elevkullen bestod av endast 34 elever. Läsåret 18/19 uppgår elevantalet till 455 och skolan erbjuder idag fyra olika program, Vård- och omsorg, Ekonomi-, Samhälls- och Naturprogrammet. Ca 40% av eleverna har valt någon av skolans idrottsinriktningar vilket innebär att man kan kombinera sina teoretiska studier med träning under skoltid. Växjö fria gymnasium AB startades och ägs av de lokala entreprenörerna Thomas Denward och Claes Bromander. Båda har lång erfarenhet inom skola, vård och omsorg.